Zaproszenie na warsztaty „Jak założyć ogród deszczowy”

Burmistrz Łap serdecznie zaprasza mieszkańców na warsztaty pt. „Jak założyć ogród deszczowy”

Warsztaty odbędą się w dniu 7 grudnia 2022 r. od godz. 9.30 w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22a.

Program warsztatu:

-omówienie podstawowych zagadnień z zakresu doboru lokalizacji ogrodu deszczowego, w tym pod względem odpowiednich warunków glebowych;

-przedstawienie składu gatunkowego roślin, odpowiednich do tworzenia ogrodów deszczowych, wraz ze sposobami przygotowania gleby i technikami sadzenia;

-omówienie podstawowych zagadnień dotyczących prawidłowej pielęgnacji ogrodów deszczowych;

-przedstawienie sposobów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych;

-wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami warsztatów.

Liczba miejsc jest ograniczona – prosimy o zapisy do dnia 5 grudnia 2022 r. w Biurze Projektu, który mieści się w Urzędzie Miejskim w Łapach. Kontakt: tel. 85 715 22 51 wew. 117 e-mail: biuro@wspolnieznatura.pl.

Warsztaty realizowane są w ramach Projektu pt. „Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu: Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszaru programowego „Zmiany Klimatu”.

Czytaj więcej