łodzie

Zielona infrastruktura

Dowiedz się więcej
łodzie

Energooszczędne oświetlenie

Dowiedz się więcej
łodzie

Kampania edukacyjna

Dowiedz się więcej
łodzie

Niebieska infrastruktura

Dowiedz się więcej
logo Iceland Liechtenstein Norwey grants

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

logo NFOŚiGW logo NFOŚiGW logo Łapy logo partner

„Przyjaciele Środowiska” – gminny konkurs wiedzy pn. „Wiedza o klimacie ”  już za nami…

Za nami konkurs wiedzy pn. „Wiedza o klimacie”, który skierowany był do szkół podstawowych a dokładnie uczniów klas VII-VIII. W dniu 6 czerwca br. na sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach spotkało się łącznie 29 uczniów z łapskich szkół podstawowych.

Konkurs składał się z dwóch etapów: etap I przeprowadzony był w każdej szkole i zakończył się wyłonieniem 3-osobowej reprezentacji klas w kategorii klas VII i kategorii klas VIII do etapu II tj. gminnego konkursu wiedzy.

Podczas etapu gminnego uczniowie rozwiązywali indywidualnie test konkursowy, składający się z 30 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru, czas pracy uczniów wynosił 40 minut. Z uwagi na bardzo wyrównany poziom wiedzy konieczna była dogrywka, która pozwoliła na wyłonienie laureatów konkursu. Dogrywka polegała na rozwiązaniu dodatkowego indywidualnego testu składającego się z 10 – ciu pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru.

Laureatów konkursu poznamy podczas uroczystej Gali Podsumowującej Konkurs pt. „Przyjaciel Środowiska” zaplanowanej na 20 czerwca br.

Konkurs wiedzy został przeprowadzony przy udziale Partnera Konkursu, jakim był Uniwersytet w Białymstoku. Parter reprezentowany był przez Panią dr Annę Matwiejuk Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrychy.

Konkurs został przeprowadzony w ramach realizowanego projektu Projektu pn. „Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, którego Beneficjentem jest Gmina Łapy.

„Przyjaciele Środowiska” – gminny konkurs wiedzy pn. „Wiedza o klimacie ”  już za nami… – Wspólnie z Naturą w Łapach