łodzie

Zielona infrastruktura

Dowiedz się więcej
łodzie

Energooszczędne oświetlenie

Dowiedz się więcej
łodzie

Kampania edukacyjna

Dowiedz się więcej
łodzie

Niebieska infrastruktura

Dowiedz się więcej
logo Iceland Liechtenstein Norwey grants

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

logo NFOŚiGW logo NFOŚiGW logo Łapy logo partner

„Przyjaciele Środowiska” – konkurs plastyczny i filmowy

W dniu 14 czerwca w sali konferencyjnej odbyła się ocena prac plastycznych i filmowych złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs pt. „Przyjaciele Środowiska”. Konkurs skierowany był do dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych (przedszkoli, oddziałów przedszkolnych) i uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łapy. Był on następstwem zrealizowanych w ramach projektu warsztatów mających na celu zaznajomienie uczniów z zagadnieniami zmian klimatu, zanieczyszczeń środowiska i ochrony środowiska.

Celem przeprowadzonego konkursu było:

  • rozwijanie wrażliwości ekologicznej,
  • zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej,
  • pogłębienie wiedzy nt. środowiska oraz skutków aktywizacja dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych do zapoznania się z tematem adaptacji do zmian klimatu

Konkurs realizowany był w 4 kategoriach wiekowych:

I KATEGORIA – konkurs plastyczny pn. „Przyjaciele klimatu – dbamy o środowisko – dbamy o klimat”  – skierowany był do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz zerówki. – w ramach pracy konkursowej należało przygotować pracę plastyczną promującą działania związane z ochroną środowiska i klimatu. Każde przedszkole, oddział lub zerówka mogło zgłosić do konkursu jedną pracę. Praca mogła być wykonana przez grupę max. 25 dzieci uczęszczających do placówki zgłaszającej pracę.

II KATEGORIA – konkurs plastyczny pn. „Ratujmy klimat – adaptacja do zmian klimatu wokół nas” – skierowany do szkół podstawowych – dzieci klas I-III – ramach pracy konkursowej należało przygotować plakatpromujący konieczność adaptacji do zmian klimatu. Plakat musiał zawierać również krótkie hasło promocyjne. Każda szkoła mogła zgłosić do konkursu jedną pracę, która mogła być wykonana przy użyciu dowolnej techniki i materiałów. Praca mogła być wykonana przez grupę max. 20 dzieci uczęszczających do placówki zgłaszającej pracę.

III KATEGORIA – konkurs filmowy pn. „Wczujmy się w klimat – adaptacja do zmian klimatu wokół nas” skierowany do szkół podstawowych – dzieci klas IV-VI – w ramach pracy konkursowej należało przygotowaćkrótki filmik promujący konieczność adaptacji do zmian klimatu. Filmik musiał zawierać krótkie hasło promocyjne i każda szkoła mogła zgłosić do konkursu jeden film. Film mógł być przygotowany i wykonany z pomocą nauczyciela przez grupę max 20 dzieci uczęszczających do placówki zgłaszającej pracę.

IV KATEGORIA – konkurs wiedzy pn. „Wiedza o klimacie ” skierowany do szkół podstawowych – dzieci klas VII-VIII – który składał się z dwóch etapów: etap I przeprowadzony był w każdej szkole i zakończył się wyłonieniem 3-osobowej reprezentacji klas w kategorii klas VII i kategorii klas VIII do etapu II tj. gminnego konkursu wiedzy.

Zadaniem komisji konkursowej było wyłonieniepo 3 laureatów we wszystkich kategoriach wiekowych i tematycznych. Zadanie było bardzo trudne gdyż poziom prac był bardzo wysoki.

W ramach konkursu przewidziano bardzo abstrakcyjne nagrody dla placówek oświatowych. Każdy laureat otrzyma pamiątkowy dyplom i nagrody rzeczowe w postaci zestawów pomocy dydaktycznych wspierających przekazywanie wiedzy z zakresu wody i klimatu. Dodatkowo wszystkim dzieciom i uczniom biorącym udział w przygotowaniu prac konkursowych zostaną przekazane pamiątkowe dyplomy i zestawy upominków, w tym butelki filtrujące wodę.

Laureatów konkursu poznamy podczas uroczystej Gali Podsumowującej Konkurs pt. „Przyjaciel Środowiska” zaplanowanej na 20 czerwca br.

Serdecznie dziękujemy wszystkim jednostkom oświatowym, a przede wszystkim uczestnikom przygotowującym prace konkursowe i ich opiekunom. Gratulujemy pomysłów i zaangażowania.

Konkurs został przeprowadzony w ramach realizowanego Projektu pn. „Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, którego Beneficjentem jest Gmina Łapy.

„Przyjaciele Środowiska” – konkurs plastyczny i filmowy – Wspólnie z Naturą w Łapach