łodzie

Zielona infrastruktura

Dowiedz się więcej
łodzie

Energooszczędne oświetlenie

Dowiedz się więcej
łodzie

Kampania edukacyjna

Dowiedz się więcej
łodzie

Niebieska infrastruktura

Dowiedz się więcej
logo Iceland Liechtenstein Norwey grants

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

logo NFOŚiGW logo NFOŚiGW logo Łapy logo partner

„Przyjaciele Środowiska”. Gala podsumowująca gminny konkurs w ramach projektu „Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu”

W dniu 20 czerwca w sali widowiskowej Domu Kultury w Łapach odbyła się uroczysta gala podsumowująca gminny konkurs pt. “Przyjaciel Środowiska”. W gali udział wziął Krzysztof Dudziński, zastępca burmistrza Łap, Joanna Micota sekretarz gminy,  Katarzyna Kujawska – Walesieniuk koordynator projektu, laureaci konkursu wiedzy oraz grupy dzieci przygotowujące prace konkursowe wraz z opiekunami i dyrektorami placówek oświatowych. W uroczystości wzięła udział również dr Anna Matwiejuk Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrychy, która reprezentowała Uniwersytet w Białymstoku – Partnera Konkursu wiedzy.

Konkurs skierowany był do dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych (przedszkoli, oddziałów przedszkolnych) i uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łapy.  Był on następstwem zrealizowanych w ramach projektu warsztatów mających na celu zaznajomienie uczniów z zagadnieniami zmian klimatu, zanieczyszczeń środowiska i ochrony środowiska.

Celem przeprowadzonego konkursu było:

  • rozwijanie wrażliwości ekologicznej,
  • zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej,
  • pogłębienie wiedzy nt. środowiska oraz skutków aktywizacja dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych do zapoznania się z tematem adaptacji do zmian klimatu

Konkurs został przeprowadzony w 4 kategoriach wiekowych:

I KATEGORIA – konkurs plastyczny pn. „Przyjaciele klimatu – dbamy o środowisko – dbamy o klimat”  – skierowany był do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz zerówki. – w ramach pracy konkursowej należało przygotować pracę plastyczną promującą działania związane z ochroną środowiska i klimatu. Każde przedszkole, oddział lub zerówka mogło zgłosić do konkursu jedną pracę. Praca mogła być wykonana przez grupę max. 25 dzieci uczęszczających do placówki zgłaszającej pracę.

II KATEGORIA – konkurs plastyczny pn. „Ratujmy klimat – adaptacja do zmian klimatu wokół nas” – skierowany do szkół podstawowych – dzieci klas I-III – ramach pracy konkursowej należało przygotować plakat promujący konieczność adaptacji do zmian klimatu. Plakat musiał zawierać również krótkie hasło promocyjne. Każda szkoła mogła zgłosić do konkursu jedną pracę, która mogła być wykonana przy użyciu dowolnej techniki i materiałów. Praca mogła być wykonana przez grupę max. 20 dzieci uczęszczających do placówki zgłaszającej pracę.

III KATEGORIA – konkurs filmowy pn. „Wczujmy się w klimat – adaptacja do zmian klimatu wokół nas” skierowany do szkół podstawowych – dzieci klas IV-VI – w ramach pracy konkursowej należało przygotować krótki filmik promujący konieczność adaptacji do zmian klimatu. Filmik musiał zawierać krótkie hasło promocyjne i każda szkoła mogła zgłosić do konkursu jeden film. Film mógł być przygotowany i wykonany z pomocą nauczyciela przez grupę max 20 dzieci  uczęszczających do placówki zgłaszającej pracę.

IV KATEGORIA – konkurs wiedzy pn. „Wiedza o klimacie ” skierowany do szkół podstawowych – dzieci klas VII-VIII – który składał się z dwóch etapów: etap I przeprowadzony był w każdej szkole i zakończył się wyłonieniem 3-osobowej reprezentacji klas w kategorii klas VII i kategorii klas VIII do etapu II tj. gminnego konkursu wiedzy.

KONKURS WIEDZY

Konkurs wiedzy został przeprowadzony w dniu 6 czerwca br. w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości i udział w nim wzięło łącznie 29 uczniów. Podczas etapu II uczniowie rozwiązywali indywidualnie test konkursowy, składający się z 30 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru, czas pracy uczniów wynosił 40 minut. Z uwagi na bardzo wyrównany poziom wiedzy konieczna była dogrywka, która pozwoliła na wyłonienie laureatów konkursu. Dogrywka polegała na rozwiązaniu dodatkowego indywidualnego testu składającego się z 10 – ciu pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru.

Konkurs wiedzy został przeprowadzony przy udziale Partnera Konkursu, jakim był Uniwersytet w Białymstoku. Parter reprezentowany był przez Panią dr Annę Matwiejuk Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrychy.

 LAUREACI

Łącznie komisje konkursowe przyznały po 3 miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych i tematycznych. Wręczanie nagród poprzedzone zostało prezentacją prac złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Łącznie w konkursie plastycznym wzięło udział z 296 uczniów, zaś w konkursie z wiedzy, który miał charakter indywidualny – 29 uczniów z klas VII i VIII szkół podstawowych.

W ramach konkursu wręczono następujące nagrody:

  • w kategoriach I, II i III przekazano dyplomy i nagrody rzeczowe dla placówek oświatowych. W każdej kategorii zostało wyłonionych trzech zwycięzców – tj. miejsce 1, 2 i 3, którym przyznano nagrody związane z tematyką projektu tj. zestawy pomocy dydaktycznych i edukacyjnych.

Dodatkowo wszystkim dzieciom i uczniom biorącym udział w przygotowaniu prac konkursowych wręczono pamiątkowe dyplomy i zestawy upominków, w tym butelki filtrujące wodę.

  • w konkursie wiedzy pn. „Wiedza o klimacie” – w wyniku przeprowadzenia etapu gminnego przyznano nagrody dla wyłonionych 3 najlepszych uczniów – tj. miejsce 1, 2 i 3 w kategorii klas VII i w kategorii klas VIII. Dla wyłonionych uczniów zostały przyznane nagrody indywidualne w postaci:
  • za I miejsce – hulajnoga elektryczna,
  • za II miejsce – hulajnoga elektryczna,
  • za III miejsce – deskorolka elektryczna.

Ponadto wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, zestawy upominków zawierające butelki filtrujące wodę oraz ładowarki solarne (typu PowerBank).

Serdecznie dziękujemy wszystkim jednostkom oświatowym, a przede wszystkim uczestnikom przygotowującym prace konkursowe i uczestnikom biorących udział w konkursie wiedzy i ich opiekunom oraz członkom jury. To dzięki nim wszystkim gala stała się niezwykle wzruszającą uroczystością.

Laureaci poszczególnych kategorii:

 w Kategorii I – konkurs plastyczny pn. „Przyjaciele klimatu – dbamy o środowisko – dbamy o klimat”:

I miejsce  – Przedszkole Nr 1 w Łapach

II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Łupiance Starej

III miejsce – Przedszkole Nr 2 w Łapach

w kategorii II – konkurs plastyczny pn. „Ratujmy klimat – adaptacja do zmian klimatu wokół nas”

I miejsce  – Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Mikołaja Kopernika w Łapach

II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Uhowie

III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach

w kategorii III – konkurs filmowy pn. Wczujmy się w klimat – adaptacja do zmian klimatu wokół nas”

I miejsce  – Szkoła Podstawowa Nr 3  im. Marii Konopnickiej w Łapach

II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej

III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Mikołaja Kopernika w Łapach

w kategorii IV – konkurs wiedzy pn. „Wiedza o klimacie ”:

Klasy VII:

I miejsce  – Teresa Stypułkowska, uczennica Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej

II miejsce – Emilia Pawenta, uczennica Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej

III miejsce – Maja Jabłońska, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łapach

Klasy VIII:

I miejsce  – Stanisław Skłodowski, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łapach

II miejsce – Damian Łapiński, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łapach

III miejsce – Krystian Janucik, uczeń Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, wszyscy uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Chcieliśmy w ten sposób jeszcze raz wyrazić nasze uznanie dla pracy uczniów, ich opiekunów, jak również wszystkich osób zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie konkursu.

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursów oraz dyrektorom, nauczycielom i opiekunom serdecznie gratulujemy. Gratulujemy pomysłów i zaangażowania.

Nagrody w konkursach zostały sfinansowane w ramach Projektu pn. „Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, którego Beneficjentem jest Gmina Łapy.

„Przyjaciele Środowiska”. Gala podsumowująca gminny konkurs w ramach projektu „Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu” – Wspólnie z Naturą w Łapach