łodzie

Zielona infrastruktura

Dowiedz się więcej
łodzie

Energooszczędne oświetlenie

Dowiedz się więcej
łodzie

Kampania edukacyjna

Dowiedz się więcej
łodzie

Niebieska infrastruktura

Dowiedz się więcej
logo Iceland Liechtenstein Norwey grants

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

logo NFOŚiGW logo NFOŚiGW logo Łapy logo partner

Konferencja inaugurująca projekt pn. “Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu”

W dniu 10 października, w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach odbyła się Konferencja inaugurująca realizację projektu „Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu”, podczas której zostały zaprezentowane założenia projektu oraz produkty, które będą osiągnięte dzięki wdrożeniu działań adaptacyjnych i mitygacyjnych, modernizujących oświetlenie uliczne oraz działań edukacyjnych.

Prelegenci przybliżyli tematykę związaną z zielono – niebieską infrastrukturą, a także przedstawili przebieg realizacji projektu współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w ramach programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Na zaproszenie Burmistrza Łap Krzysztofa Gołaszewskiego w konferencji udział wzięli przedstawiciele Partnera projektu – Stowarzyszenia INTBAU Norway z Norwegii: Arne Soedal – architekt i urbanista – przewodniczący Organizacji, Justyna Korotyńska – architekt i urbanista – członek zarządu, Frederica Miller – architekt i urbanista, specjalista ds. ekologii i zrównoważonego budownictwa z Norwegii oraz Tomasz Jeleński, urbanista, przewodniczący INTBAU Polska oraz reprezentujący Politechnikę Krakowską. W konferencji wzięli również udział: Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Roman Czepe, Radni Powiatu Białostockiego – Andrzej Gąsowski oraz Mariusz Gołaszewski, Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – Adam Backiel, Zastępca Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego – Monika Laskowska, Zastępca Burmistrza Łap – Krzysztof Dudziński, Sekretarz Gminy – Joanna Micota, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach – Dariusz Wincenciak, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łapach – Krystyna Grabowska, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Łapszo, Radna Rady Miejskiej – Kamila Klim, a także dyrektorzy placówek oświatowych i przedstawiciele jednostek gminnych, sołtysi oraz mieszkańcy Łap.

Spotkanie otworzyła dyrektor Ośrodka Przedsiębiorczości Magdalena Perkowska-Szymanowicz która przywitała przybyłych gości. Następnie głos zabrał burmistrz Krzysztof Gołaszewski. W swym przemówieniu pan burmistrz wskazał, iż jest to projekt złożony i ambitny, przybliżył też zakres realizacji projektu oraz wskazał zgromadzonym gościom i partnerom potrzebę realizacji takich projektów, które pozytywnie wpływają na zmiany klimatu.

Arne Soedal oraz Frederica Miller z INTBAU Norway przedstawili swoje doświadczenia w zakresie realizacji zielono – niebieskiej infrastruktury. Szczególną uwagę zwrócili na zachowanie tradycji i tożsamości regionalnej. INTBAU jest organizacją składającą się z aktywnie działających osób i instytucji, których działania sprzyjają tworzeniu przyjaznych ludziom miejsc oraz budynków harmonijnie wkomponowanych w otoczenie, szanujących tradycję i lokalne dziedzictwo kulturowe.

Dyrektor Magdalena Perkowska-Szymanowicz przedstawiła prezentację nt. realizacji, prowadzonych działań i celów projektu „Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu”.

W trakcie konferencji podejmowano tematy dotyczące zwiększenia odporności gminy Łapy na zmiany klimatyczne poprzez realizację zielono-niebieskiej inwestycji oraz poprawę świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.

Konferencja inaugurująca projekt pn. “Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu” – Wspólnie z Naturą w Łapach