Zaproszenie na warsztaty „Jak założyć ogród deszczowy”

Burmistrz Łap serdecznie zaprasza mieszkańców na warsztaty pt. „Jak założyć ogród deszczowy”

Warsztaty odbędą się w dniu 7 grudnia 2022 r. od godz. 9.30 w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22a.

Program warsztatu:

-omówienie podstawowych zagadnień z zakresu doboru lokalizacji ogrodu deszczowego, w tym pod względem odpowiednich warunków glebowych;

-przedstawienie składu gatunkowego roślin, odpowiednich do tworzenia ogrodów deszczowych, wraz ze sposobami przygotowania gleby i technikami sadzenia;

-omówienie podstawowych zagadnień dotyczących prawidłowej pielęgnacji ogrodów deszczowych;

-przedstawienie sposobów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych;

-wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami warsztatów.

Liczba miejsc jest ograniczona – prosimy o zapisy do dnia 5 grudnia 2022 r. w Biurze Projektu, który mieści się w Urzędzie Miejskim w Łapach. Kontakt: tel. 85 715 22 51 wew. 117 e-mail: biuro@wspolnieznatura.pl.

Warsztaty realizowane są w ramach Projektu pt. „Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu: Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszaru programowego „Zmiany Klimatu”.

Czytaj więcej

Konferencja inaugurująca projekt pn. “Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu”

W dniu 10 października, w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach odbyła się Konferencja inaugurująca realizację projektu „Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu”, podczas której zostały zaprezentowane założenia projektu oraz produkty, które będą osiągnięte dzięki wdrożeniu działań adaptacyjnych i mitygacyjnych, modernizujących oświetlenie uliczne oraz działań edukacyjnych.

Prelegenci przybliżyli tematykę związaną z zielono – niebieską infrastrukturą, a także przedstawili przebieg realizacji projektu współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w ramach programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Na zaproszenie Burmistrza Łap Krzysztofa Gołaszewskiego w konferencji udział wzięli przedstawiciele Partnera projektu – Stowarzyszenia INTBAU Norway z Norwegii: Arne Soedal – architekt i urbanista – przewodniczący Organizacji, Justyna Korotyńska – architekt i urbanista – członek zarządu, Frederica Miller – architekt i urbanista, specjalista ds. ekologii i zrównoważonego budownictwa z Norwegii oraz Tomasz Jeleński, urbanista, przewodniczący INTBAU Polska oraz reprezentujący Politechnikę Krakowską. W konferencji wzięli również udział: Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Roman Czepe, Radni Powiatu Białostockiego – Andrzej Gąsowski oraz Mariusz Gołaszewski, Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – Adam Backiel, Zastępca Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego – Monika Laskowska, Zastępca Burmistrza Łap – Krzysztof Dudziński, Sekretarz Gminy – Joanna Micota, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach – Dariusz Wincenciak, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łapach – Krystyna Grabowska, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Łapszo, Radna Rady Miejskiej – Kamila Klim, a także dyrektorzy placówek oświatowych i przedstawiciele jednostek gminnych, sołtysi oraz mieszkańcy Łap.

Spotkanie otworzyła dyrektor Ośrodka Przedsiębiorczości Magdalena Perkowska-Szymanowicz która przywitała przybyłych gości. Następnie głos zabrał burmistrz Krzysztof Gołaszewski. W swym przemówieniu pan burmistrz wskazał, iż jest to projekt złożony i ambitny, przybliżył też zakres realizacji projektu oraz wskazał zgromadzonym gościom i partnerom potrzebę realizacji takich projektów, które pozytywnie wpływają na zmiany klimatu.

Arne Soedal oraz Frederica Miller z INTBAU Norway przedstawili swoje doświadczenia w zakresie realizacji zielono – niebieskiej infrastruktury. Szczególną uwagę zwrócili na zachowanie tradycji i tożsamości regionalnej. INTBAU jest organizacją składającą się z aktywnie działających osób i instytucji, których działania sprzyjają tworzeniu przyjaznych ludziom miejsc oraz budynków harmonijnie wkomponowanych w otoczenie, szanujących tradycję i lokalne dziedzictwo kulturowe.

Dyrektor Magdalena Perkowska-Szymanowicz przedstawiła prezentację nt. realizacji, prowadzonych działań i celów projektu „Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu”.

W trakcie konferencji podejmowano tematy dotyczące zwiększenia odporności gminy Łapy na zmiany klimatyczne poprzez realizację zielono-niebieskiej inwestycji oraz poprawę świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.

Czytaj więcej